Home > Nuôi dạy con > Nuôi con ngoan > Internet khiến trẻ em chậm phát triển?

Internet khiến trẻ em chậm phát triển?

Thời đại công nghệ thông tin, trẻ em được tiếp xúc sớm với internet và các thiết bị điện tử hiện đại, liệu internet có khiến trẻ em chậm phát triển hơn?

Internet-khien-tre-em-cham-phat-trien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>